...

Registreringsprocess

Introduktion

Att registrera ett företag kan om man inte gjort det förut låta som ett avancerat projekt som kräver dyr experthjälp, men vi skulle vilja säga att det i de flesta fallen är väldigt enkelt. Vår ambition med denna artikel är att ge dig den information du behöver för att kunna registrera ett företag.

Registreringsprocess

Varför starta ett företag?

Att starta eget företag ger dig möjlighet att vara din egen chef, följa din passion och skapa något eget. Det innebär också en chans att bidra till samhället, skapa arbetstillfällen och uppnå ekonomisk självständighet. Även om det innebär risker och utmaningar, kan rätt planering och beslutsfattande göra att fördelarna överväger.

Olika bolagsformer

Det finns flera företagsformer att välja mellan, som enskild firma, aktiebolag och handelsbolag. Varje form har sina fördelar och nackdelar, beroende på din verksamhet och personliga preferenser. För en djupdykning i de olika bolagsformerna, besök vår artikel om att starta företag här.

Val av företagsnamn

Att välja ett företagsnamn är en viktig del av din företagsidentitet. Ett bra företagsnamn ska helst vara unikt, lätt att komma ihåg och reflektera verksamhetens kärna. Kontrollera hos Bolagsverket eller allabolag.se att namnet inte redan är upptaget. Tänk också på att namnet kan påverka hur kunder uppfattar ditt företag, så välj något som förmedlar rätt budskap. Att välja företagsnamn är för många den mest tidskrävande delen av att registrera ett företag, eftersom många bra idéer för företagsnamn redan är tagna. Ett tips är att använda en AI-tjänst såsom Chat GPT som kreativt bollplank. Beskriv din affärsidé och tilltänkt varumärke och be om 20 förslag på företagsnamn. Är du inte nöjd så förklara varför och be om 20 förslag till.

Registrering hos Bolagsverket

För att formellt etablera ditt företag måste du registrera det hos Bolagsverket. Detta görs enklast online på Verksamt. Processen innebär att du fyller i information om ditt företag, såsom företagsnamn, bolagsform, verksamhetsbeskrivning och kontaktuppgifter. När registreringen är klar får du ett organisationsnummer, vilket fungerar som företagets unika identifikationsnummer. Om du registrerar ett aktiebolag kommer en av frågorna vara gällande revisor. Med revisor menas en person som granskar bolagets årsredovisning och förvaltning, och inte den som sköter bokföringen. Små nystartade företag har ingen revisionsplikt, och vi är av åsikten att de flesta nystartade företagen inte behöver lägga pengar på en revisor. Att ta hjälp av en redovisningskonsult för att sköta bokföringen bör vara tillräckligt för de flesta mindre företagen för att säkerställa kvaliteten på bokföringen, samtidigt som det gör att du som nyföretagare kan lägga din tid på att utveckla ditt företag istället för att sköta bokföringen. För ett mindre företag kostar det oftast mer att anlita en revisor för att granska bokföringen i slutet av året än att anlita en redovisningskonsult som sköter bokföringen hela året.

Lagerbolag eller inte?

Ett lagerbolag är ett färdigt registrerat aktiebolag som du kan köpa för att snabbt komma igång med din verksamhet. Lagerbolag hade som vi ser det en betydligt större roll längre tillbaka i tiden då det var mera komplext och tidskrävande att starta ett företag. Numera är det väldigt enkelt att registrera ett aktiebolag online, så lagerbolagen har inte riktigt lika stort värde längre. Det finns dock fortfarande några fördelar med lagerbolag att beakta:

  • Det går mycket snabbare att starta företaget. Om det brådskar och du helst skulle vilja ha haft ett företag redan igår så är lagerbolag absolut ett bra alternativ. Det kan spara dig ett par veckor innan allt är igång. Något mer på sistone då bankerna har höjt kraven på kundkännedom och processen att starta företagskonton har förlängts kraftigt. Så just nu är det främst att starta ett företagskonto som tar tid, och inte att registrera bolaget.
  • Att skaffa ett lagerbolag som redan har bankkonto kan vara en stor fördel för personer som av olika anledningar kan ha svårt att öppna bankkonto i ett nystartat företag. T.ex. personer med betalningsanmärkningar. De flesta lagerbolagen har dock inte något bankkonto, och de som har det kostar en hel del. Bankerna kan dock även ha synpunkter på nya ägare, så det är ingen garanti att undvika problem genom att köpa ett lagerbolag.
  • Det kan finnas fördelar med kreditvärdighet och offentliga upphandlingar som kräver en historik i företaget. Om du köper ett lagerbolag som haft tidigare verksamhet utan anmärkningar så kommer kreditvärdigheten att vara bättre än i ett nystartat företag, och vissa offentliga upphandlingar kan ha krav på att det skall finnas en historik i företaget. Detta är inte relevant för alla nystartade företag, men kan vara det för vissa.

Om dessa fördelar är viktiga för dig kan det absolut vara en bra idé att köpa ett lagerbolag när du startar ditt företag. Om inte så är det sannolikt inte värt den extra kostnaden jämfört med att registrera företaget själv.

Öppna bankkonto

Ett separat bankkonto för ditt företag hjälper till att hålla företagets ekonomi separat från din privata ekonomi. Det finns inget krav på att ha ett företagskonto om man har en enskild firma, men vi rekommenderar starkt att ha det. Bankerna har blivit ganska selektiva med att ta in nya företagskunder som vill öppna företagskonto, och de flesta kräver i normalfallet att man är kund hos samma bank privat. Det kan ta flera veckor, eller i värsta fall månader, att öppna ett företagskonto, så se till att boka in ett möte med banken det första du gör när du bestämt dig för att starta företag. Det kan ta ännu längre tid om du uppger att du planerar att göra affärer med utlandet, så om internationell expansion inte är planerad direkt efter företagsstarten kan det vara en idé att inte lägga för stor vikt på det i affärsplanen som banken kommer att efterfråga.

Skatte- och momsregistrering

För att kunna fakturera och betala skatt korrekt måste du registrera ditt företag för F-skatt och moms hos Skatteverket. Även detta kan göras på verksamt.se och är ett obligatoriskt steg för alla företagare i Sverige. Registreringen säkerställer att du kan dra av moms på inköp och redovisa moms på försäljning. Om du registrerar en enskild firma och även kommer att ha lön från anställning behöver du registrera FA-skatt. Man kan momsregistrera sig bakåt i tiden, så det är möjligt att dra av moms för inköp man gjort även innan man är klar med momsregistreringen. Man har bara avdragsrätt för moms från och med det datum man anger som första dag för försäljning eller inköp i formuläret för momsregistreringen.

Redovisningsperiod

När du registrerar ditt företag för moms, måste du välja en redovisningsperiod för momsredovisningen. Redovisningsperioden kan vara månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, beroende på företagets omsättning och preferenser.

Månadsvis

Passar företag med hög omsättning och många transaktioner. Det innebär att moms redovisas varje månad, vilket ger en aktuell bild av momssituationen.

Kvartalsvis

Är lämplig för små och medelstora företag med måttlig omsättning. Moms redovisas var tredje månad, vilket minskar administrativt arbete jämfört med månadsvis redovisning.

Årsvis

Kan användas av väldigt små företag med låg omsättning och få transaktioner. Moms redovisas en gång per år, vilket minskar den löpande administrativa bördan.

Valet av redovisningsperiod påverkar hur ofta du måste hantera momsdeklarationer och betalningar. För de flesta mindre nystartade företagen rekommenderar vi kvartalsvis moms, då det är en bra balans mellan administrativt arbete och behov av aktuell ekonomisk information.

Bokföringsmetod

I momsregistreringen behöver du ta ställning till vilken bokföringsmetod du vill använda, kontantmetoden eller faktureringsmetoden.

Kontantmetoden

Denna metod innebär att du bokför affärshändelserna när betalningen sker. Det är en enklare metod som passar mindre företag. Fördelen är att du endast behöver redovisa inkomster och utgifter när pengarna faktiskt kommer in eller går ut.

Faktureringsmetoden

Med faktureringsmetoden bokförs affärshändelserna när fakturan ställs ut eller tas emot, oavsett om betalningen har skett. Denna metod ger en mer exakt bild av företagets ekonomiska situation och passar företag med fler högre omsättning och större behov av uppföljning och rapportering. Det innebär dock mer administrativt arbete eftersom alla fakturor måste bokföras två gånger, först när fakturan ställs ut och sedan när den betalats.

Valet av bokföringsmetod påverkar hur du hanterar din löpande bokföring och momsredovisning, så det är viktigt att välja den metod som bäst passar din verksamhets behov och omfattning. Tänk på att kontantmetoden endast får användas av mindre företag med en omsättning under ett visst belopp, medan större företag måste använda faktureringsmetoden.

Arbetsgivarregistrering

Om du planerar att anställa personal behöver du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Precis såsom momsregistreringen kan detta göras på verksamt.se Detta innebär att du ska rapportera och betala arbetsgivaravgifter och skatter för dina anställda. Arbetsgivarregistreringen inkluderar också att du måste lämna arbetsgivardeklarationer varje månad. Om du redan betalat ut lön innan arbetsgivarregistreringen har gjorts kan du ange ett datum för första lönebetalning retroaktivt i registreringen.

Anlita hjälp eller inte?

Att anlita hjälp med att registrera ett företag anser vi att de flesta inte behöver. Om du bara läser instruktionerna i formuläret för att registrera företaget så bör du kunna svara på det mesta. Om du fastnar på någon fråga får du gärna kontakta oss så hjälper vi till kostnadsfritt.

Att anlita hjälp med bokföringen rekommenderar vi däremot i stort sett alla, oavsett förkunskaper. Både för att vissa delar av arbetet kräver djupa fackkunskaper, och för att det frigör tid för dig att fokusera på att driva och utveckla din verksamhet. Det kan bli både kostsamt och stressande att försöka bokföra själv och sedan inse att du tagit dig vatten över huvudet. Många tänker att de kan sköta den löpande bokföringen själv och sedan anlita någon som hjälper till med bokslutet, men i vår erfarenhet sparar det oftast inte så mycket pengar.

Vanliga misstag att undvika

Många nya företagare gör misstag som kan undvikas med lite planering och kunskap. Några vanliga misstag inkluderar:

  • Att inte prioritera och hålla ordning på bokföringen löpande
  • Att inte sätta sig in i företagets ekonomi tillräckligt djupt
  • Att underskatta kostnader och överskatta intäkter
  • Att inte bekräfta efterfrågan på de tilltänkta varorna eller tjänsterna tillräckligt väl innan företaget startas eller innan mycket tid eller pengar investeras i företaget och utvecklingen av dess produkter eller tjänster

Genom att vara medveten om dessa fallgropar och aktivt arbeta för att undvika dem, kan du öka dina chanser att lyckas med ditt företag.

Sammanfattning

Att starta ett företag innebär flera viktiga steg, från att välja rätt bolagsform och företagsnamn till att registrera hos Bolagsverket och Skatteverket. Det är också avgörande att välja rätt bokföringsmetod och redovisningsperiod för att hantera företagets ekonomi effektivt. Genom att förstå dessa steg och undvika vanliga misstag kan du få en bra start för ditt företag. För mer information och vanliga frågor om registreringsprocessen, besök vår sida med vanliga frågor vid registrering av företag.

Rulla till toppen