F-skatt

F-skatt

Hur fungerar preliminärskatt? (F-skatt)

Preliminärskatt är förskottsbetalning av förväntad skatt. Förväntad skatt sätts antingen av dig själv när du registrerar företaget, av Skatteverket som varje år uppdaterar preliminärskatten baserat på föregående års skatt, eller av dig själv eller din redovisningskonsult när preliminär inkomstdeklaration lämnas till Skatteverket. Du kan uppdatera din preliminära inkomstdeklaration flera gånger under året om du vill. Om du inte lämnar in någon preliminär inkomstdeklaration för året så fastställer Skatteverket preliminärskatten automatiskt baserat på förra årets skatt.

Om man inte uppdaterar preliminär inkomstdeklaration under året så betalar man samma summa i preliminärskatt varje månad. Om man skickar in en uppdaterad preliminär inkomstdeklaration så antingen ändras summan som skall betalas eller så får du tillbaka skatt ifall det du redan betalt överstiger den nya preliminära skattesumman. När den slutliga skatten fastställs för ett år så avräknas den inbetalda preliminärskatten. Har man betalat in för mycket får man skatteåterbäring och har man betalat in för litet blir det restskatt.

https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/skattekontobetalaochfatillbaka/debiteradpreliminarskatt

Scroll to Top