...

Vanliga frågor

För en grov uppskattning av ditt månadsarvode kan du använda kalkylatorn längst upp på vår startsida. För en detaljerad beräkning av arvodet kan du antingen kontakta oss eller fylla i vårt detaljerade formulär på vår sida för att Få offert. För några prisexempel för olika slags företag kan du kolla på vår sida med Priser och arvoden.
En detaljerad förklaring på hur vi kan hålla nere våra priser kan ni läsa på vår startsida. En annan förklaring är att vi ändå sedan vi startade företaget har jobbat med fasta arvoden, och till skillnad från timdebitering så innebär detta kraftiga incitament till att ständigt effektivisera verksamheten. Utöver bokföring så ingår bokslut, deklarationer och löpande rådgivning. Allting som alla företag normalt sett behöver hjälp med gällande sin redovisning ingår. Det som inte ingår är ovanliga saker som de flesta företagen inte behöver hjälp med. T.ex. att söka bidrag eller tidskrävande rådgivning såsom hjälp med att ta fram en budget eller affärsplan.
Lilla Ekonomibyrån startade 2013 och vi har ca 250 kunder från hela Sverige. Vi har många kunder som har revisor, så vår arbetsprocess kontrolleras och kvalitetssäkras löpande. De som jobbar med redovisning är alla utbildade och erfarna ekonomer. Vi har även flera utvecklare som har djupa kunskaper inom IT, då vi jobbar intensivt med teknikutveckling för att ständigt effektivisera och förbättra våra tjänster. Vår VD är en stark generalist med en spets inom affärsutveckling. Tillsammans är vi ett brett och starkt team som kan hjälpa dig med dina behov. Vi är en renodlad redovisningsbyrå och erbjuder inte revision eller kvalificerad skattejuridisk rådgivning.
De huvudsakliga värdena med att jobba med oss är att vi erbjuder konkurrenskraftiga och transparenta priser, en strukturerad och smidig arbetsprocess, och att vi är tillgängliga och svarar snabbt på frågor. Vi jobbar strukturerat för att erbjuda en hög kvalitet på din redovisning. Vi är inte rätt byrå för dig ifall du har en väldigt komplex redovisning med t.ex. flera olika kostnadsställen, komplex projektredovisning och en detaljerad kontoplan som behöver följas till punkt och pricka. Vi är heller inte rätt byrå ifall du behöver kunna ta ut noggranna rapporter i realtid, då vi jobbar periodvis av effektivitetsskäl.
För små företag är det i normalfallet väldigt enkelt att byta redovisningsbyrå. Om samma redovisningssystem används sedan innan så kan det handla om ett par knapptryckningar för att lämna över bokföringen. Om inte så går det att exportera och importera filer på bara några minuter. I de flesta fallen behövs inte ens något överlämningssamtal mellan gamla och nya redovisningsbyrån, utan det brukar räcka med att skicka över ett par filer och sedan är allt klart.
Det är absolut enklare att byta i samband med bokslut, men det är så pass enkelt att lämna över bokföringen att det inte finns något starkt skäl med att vänta någon längre period med att byta redovisningsbyrå ifall du bestämt dig för att byta så gör det så snart som det är möjligt.
För de minsta företagen är det ofta mer kostsamt att bara ta hjälp med bokslutet än att låta oss sköta all bokföring inklusive bokslutet. Detta för att det tar tid att sätta sig in i och kontrollera arbete som någon annan har gjort, åtminstone om den som gjort arbetet inte är en erfaren redovisningskonsult. De verktyg vi utvecklat för att effektivisera vår tjänst bygger på att bokföringen har skötts med vår egen arbetsprocess. Vi tar i normalfallet bara på oss denna typ av uppdrag om du samtidigt väljer att ingå ett samarbete med oss som innebär att vi sköter den löpande bokföringen i framtiden. Kontakta oss gärna om du vill diskutera detta typ av upplägg.
Rulla till toppen