...

Att starta företag: Vilken bolagsform passar dig bäst?

Bolagsformer

Ska du starta företag och är osäker på vilken bolagsform du skall välja? I denna artikel beskriver vi kort och sammanfattat de olika bolagsformerna som finns, och delar med oss av råd och tankar som lämpar sig för mindre företag.

Aktiebolag

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en egen juridisk och beskattningsbar ”person”, och det kan ägas av en eller flera delägare. Om man jobbar i ett företag som man själv äger så är man anställd på samma sätt som vem som helst, och löner och arbetsgivaravgifter deklareras som vanligt.

För att starta ett aktiebolag behöver man sätta in ett aktiekapital, vilket i dagsläget behöver vara minst 25 000 kr. Om företaget går i konkurs så är det dessa 25 000 kr som man som ägare riskerar att förlora, så länge man skött sina ansvar på ett tillräckligt ansvarsfullt sätt. Har styrelsen varit grovt oaktsamt kan den riskera att ändå bli betalningsansvarig för mer än dessa 25 000 kr. Om man som mindre företag tar större lån brukar man som företagsägare även behöva gå i borgen för lånet, och då blir man ansvarig för lånet även om det är ett aktiebolag.

Fördelar med aktiebolag

Enligt oss är fördelarna med att starta aktiebolag att

 • Det kan uppfattas som mer seriöst än de andra bolagsformerna.
 • Det finns skattefördelar jämfört med t.ex. enskild firma och Handelsbolag, åtminstone om man jobbar heltid i företaget och/eller tjänar mer än medelinkomst.
 • Det blir en tydligare uppdelning mellan dig som företagare och ditt företag.
 • Det är lättare att driva verksamhet om man är eller blir mer än en person i verksamheten som skall ta del av vinsten.
 • Det minskar delvis den ekonomiska risken för företagaren/företagarna. Dock måste man komma ihåg att man sannolikt kommer att behöva gå i borgen för lån som företaget har, och att man måste vara noggrann med att sköta den ekonomiska redovisningen på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.

Nackdelar med aktiebolag

 

Enligt oss är nackdelarna med att starta aktiebolag att

 • Det ställs betydligt mer formella krav på aktiebolag än andra bolagsformer, vilket leder till mer tidskrävande administration och fler saker man måste hålla koll på.
 • Man behöver sätta in 25 000 kr i företaget för att kunna starta det.
 • Det är svårare att avsluta verksamheten jämfört med t.ex. enskild firma och Handelsbolag.

Enskild firma / Enskild näringsverksamhet

Vad är en enskild firma?

En enskild firma är inte en egen juridisk person, utan det är du som företagare som ”är” företaget. Tar du ut pengar från företagets bankkonton så deklareras det inte som lön såsom för aktiebolag, utan det räknas som uttag av tidigare eller framtida vinst. De egna uttagen räknas inte som en kostnad för företaget. Resultatet från den enskilda verksamheten deklareras i en bilaga till din privata inkomstdeklaration.

Man behöver inte sätta in något kapital för att starta en enskild firma, och man är personligen fullt betalningsansvarig för firmans skulder.

Fördelar med enskild firma

Enligt oss är fördelarna med att starta enskild firma att

 • Det ställs betydligt färre formella krav på enskilda firmor än andra bolagsformer, vilket leder till mindre tidskrävande administration och färre saker man måste hålla koll på.
 • Man behöver inte något startkapital för att registrera företaget.
 • Det är lätt att avsluta verksamheten ifall man av någon anledning inte vill fortsätta.

Nackdelar med enskild firma

Enligt oss är nackdelarna med att starta enskild firma att

 • Det kan vara rätt svårt att förstå hur skatterna fungerar för en enskild verksamhet, även om det är tänkt att vara en enkel bolagsform.
 • Det kan uppfattas som mindre seriöst än aktiebolag.
 • Det finns skattemässiga nackdelar jämfört med aktiebolag ifall man jobbar heltid i företaget och/eller tjänar mer än medelinkomst.
 • Det blir en otydlig uppdelning mellan dig som företagare och ditt företag.
 • Det är svårt att driva verksamhet om man är eller blir mer än en person i verksamheten som skall ta del av vinsten.
 • Det ökar delvis den ekonomiska risken för dig som företagare. Dock bör man vara medveten om att man sannolikt kommer att behöva gå i borgen för lån man tar ifall man startar aktiebolag, så det behöver nödvändigtvis inte bli en mycket större risk att ha en enskild firma.

Enskild firma eller aktiebolag?

Att välja mellan enskild firma och aktiebolag är en vanlig fråga för de som skall starta sitt första företag. En enskild firma erbjuder enkelhet och låga startkostnader men innebär personligt ansvar för företagets skulder. Aktiebolag kräver ett startkapital på 25 000 kr och har högre administrativa krav, men erbjuder också ett skydd av privat egendom och skattefördelar. Ditt val bör baseras på din ekonomiska situation, ditt ansvarstagande och dina framtida affärsplaner. För de som har 25 000 kr i startkapital är aktiebolag nästan alltid att rekommendera, ifall planerna med företaget är långsiktiga. Att starta en enskild firma kan vara en bra idé om man bara vill prova på att driva företag och om omfattningen på verksamheten är begränsad. Kontakta gärna oss på Lilla Ekonomibyrån för att få personlig rådgivning och stöd i ditt beslut.

Handelsbolag

Vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är en egen juridisk person som kan ha två eller flera delägare, men det är ändå delägarna som betalar skatt för sin del av vinsten och som har ansvar för bolagets skulder. Tar man ut pengar från handelsbolagets bankkonton så deklareras det inte som lön såsom för aktiebolag, utan det räknas som uttag av tidigare eller framtida vinst. De egna uttagen räknas inte som en kostnad för företaget. Resultatet från din andel av handelsbolaget deklareras som en bilaga till din privata inkomstdeklaration.

Fördelar med handelsbolag

Enligt oss är fördelarna med att starta handelsbolag att

 • Man kan driva verksamhet om man är mer än en person i verksamheten som skall ta del av vinsten.
 • Det ställs något färre formella krav på handelsbolag än på aktiebolag, vilket leder till mindre tidskrävande administration och färre saker man måste hålla koll på..
 • Man behöver inte något startkapital för att registrera företaget.
 • Det är lätt att avsluta verksamheten ifall man av någon anledning inte vill fortsätta.
 • Företagets ekonomiska årsrapporter är inte offentlig information såsom det är för aktiebolag.

Nackdelar med handelsbolag

Enligt oss är nackdelarna med att starta handelsbolag att

 • Det kan uppfattas som mindre seriöst än aktiebolag
 • Det finns skattemässiga nackdelar jämfört med aktiebolag ifall man jobbar heltid i företaget och/eller tjänar mer än medelinkomst
 • Handelsbolag är numera ganska ovanliga, så det kan vara svårare att hitta information och hjälp
 • Det kan vara rätt svårt att förstå hur skatterna fungerar för ett handelsbolag, jämfört med aktiebolag.
 • Man är solidariskt ansvarig för handelsbolagets skulder med de andra delägarna. Det innebär att man själv kan bli ansvarig för hela handelsbolagets skulder om någon av de andra delägarna inte har betalningsförmåga. Den ekonomiska risken för dig som företagare är även högre jämfört med i ett aktiebolag, då den ekonomiska risken inte begränsas till summan av aktiekapitalet.

När är handelsbolag lämpligt?

Nu när minimikravet för aktiekapital när man startar ett aktiebolag har sänkts till 25 000 kr finns det i vår mening få anledningar till att starta handelsbolag istället för aktiebolag, då nackdelarna i de flesta fallen överväger fördelarna. Men om man inte har 25 000 kr eller om man absolut inte vill att de ekonomiska årsrapporterna skall vara offentliga uppgifter så kan det vara en bra bolagsform om man är mer än en person som skall starta verksamhet tillsammans.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är i det stora hela väldigt likt ett handelsbolag. Den stora skillnaden är att det ekonomiska ansvaret begränsas till en av delägarna, den så kallade komplementären. Det är en väldigt ovanlig bolagsform så om du är ny som företagare är det antagligen inte här du börjar. Vi kommer därför heller inte att beskriva denna bolagsform i detalj här.

Mer om kommanditbolag på Verksamts hemsida

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en förening som skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen och bedriva ekonomisk verksamhet. Det handlar ofta om verksamheter som omfattar flera olika människor, och där engagemanget är av en passiv karaktär. T.ex. bostadsrättsföreningar, kooperativ, bilpooler, etc. Det man normalt sett räknar som företagande hamnar inte under denna bolagsform, och därför kommer vi inte att beskriva denna bolagsform i mer detalj. Bolagsformen liknar på många sätt ett aktiebolag, men det finns inget aktiekapital och årsredovisning behöver inte skickas till Bolagsverket såvida det inte är en större ekonomisk förening.
 

Ideell förening

En ideell förening är en förening som till skillnad från en ekonomisk förening inte får ha som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En ideell förening skall även ha ett ideellt syfte. Så om man vill starta en verksamhet med ideellt syfte som inte är vinstdrivande så är det en ideell förening man måste registrera.
 
Rulla till toppen