Hur fungerar aktieutdelning?

Hur fungerar aktieutdelning?

Detta är en av de vanligaste frågorna vi får från företagare som bedriver aktiebolag, och den är inte den lättaste att svara på med några få meningar. Det finns många detaljer och undantag som är för krångliga för de flesta för att sätta sig in i, och som heller inte är relevanta att veta om för de flesta som vill veta mer om detta ämne. Så fokus i denna artikel är att förklara regelverket i så enkla termer som möjligt för den eller de som driver mindre aktiebolag utan komplicerade ägarstrukturer.

Vad är aktieutdelning?

Aktieutdelning är något som delägarna i ett aktiebolag kan besluta om att betala ut till sig själva. Utdelningen betalas ut till alla delägare i proportion till sitt ägande. Det som kan delas ut är det så kallade fria egna kapitalet i bolaget. Detta är i normalfallet den ackumulerade vinsten i företaget och eventuellt tidigare villkorade aktieägartillskott.

Lilla Ekonomibyrån | Hur fungerar aktieutdelning?

När kan man göra aktieutdelning?

Man kan bara dela ut fritt eget kapital som har fastställts i en årsredovisning, så även om det går väldigt bra ett år så måste man vänta tills att årsredovisningen för året är klar innan utdelning kan göras, ifall det inte finns fritt eget kapital från tidigare år att dela ut. Beslut om aktieutdelning görs antingen på ordinarie bolagsstämma i samband med att årsredovisningen fastställs, eller på extra årsstämma. Om man beslutar om extra utdelning på extra årsstämma måste man anmäla det till Bolagsverket. Man får bara göra utdelning om styrelsen bedömer att företagets ekonomiska ställning tillåter det med hänsyn till risker för verksamheten.

Hur mycket aktieutdelning kan man göra?

Det enkla svaret på frågan är att man kan göra så mycket aktieutdelning som man har i fastställt fritt eget kapital i den senaste årsredovisningen. Men den egentliga frågan är egentligen oftast, Hur mycket aktieutdelning kan man göra till förmånlig beskattning?

Svaret på den frågan är att man kan dela ut den lägsta summan av:

  1. Fastställt fritt eget kapital i den senaste årsredovisningen. Alltså i normalfallet den ackumulerade vinsten i företaget. Har man ingen ackumulerad vinst kan man inte göra någon utdelning.
  2. Utdelningsutrymme enligt delägarnas K10-blanketter som hör till deras privata deklarationer.

Så om man har en ackumulerad vinst på 300 000 kr, men bara 187 550 kr i utdelningsutrymme, så kan man dela ut 187 550 kr som mest till förmånlig beskattning.

Hur fyller jag i min K10-bilaga?

Du hittar din K10-bilaga i din privata inkomstdeklaration, som du hittar om du loggar in på www.skatteverket.se i tjänsten Inkomstdeklaration 1. Där finns den under rubriken Bilagor. Det finns två versioner av K10-bilagan, enligt två olika regler som du kan välja att använda. 

Förenklingsregeln är en schablonregel med en fast summa du får i utdelningsutrymme, 187 550 kr för 2022 och 195 250 kr för 2023. Den får du alltid använda, men bara för ett företag som du äger.  

Huvudregeln används om du inte får använda förenklingsregeln för att du redan använt den i ett annat företag samma år, eller om du uppfyller ett visst lönekrav som gör att denna regel ger dig ett större utdelningsutrymme än vad förenklingsregeln ger. Lönekravet är 6 IBB + 5 % av ditt företags totala kontanta löner. Om du är själv i bolaget betyder detta att du behöver ta ut en lön på minst 448 421 kr under hela 2022 för att nå upp till lönekravet. 

När du avgjort vilken regel du vill använda så fyller du i K10-bilagan enligt nedan. 

  1. Fyll i ditt organisationsnummer i fältet ”Företagets organisationsnummer” ifall det inte redan är ifyllt. 
  2. Kryssa för Förenklingsregeln eller Huvudregeln. Vilken som du bör använda beskrivs i förra stycket. 
  3. I fältet ”Antal ägda andelar vid årets ingång” fyller du i antal andelar som du ägde vid datumet som står i samma fält, vilket är första januari året innan deklarationstillfället. Du kan antingen skriva antalet andelar/aktier, eller antal procent av aktierna ifall det är ett heltal. Så om det är 500 aktier i bolaget och du ägde 500 aktier, så kan du fylla i 100 eller 500 så länge du är konsekvent med detta i följdfrågorna. 
  4. I fältet ”Totala antalet andelar i hela företaget vid årets ingång” fyller du antingen i hur många aktier som finns i bolaget totalt, alternativt 100 ifall du i frågan innan har angett siffra i procent. 
  5. Om du har erhållit utdelning under året så fyller du i den i fältet ”Erhållen utdelning”, om det inte redan är förifyllt. Det är beslutad utdelning som skall deklareras, så om du beslutade om utdelning i december men betalade ut den först i januari så skall den deklareras i året som december var i. 

Förenklingsregeln 

På denna sida behöver du i normalfallet bara klicka på ”Summera” och sedan ”Spara” och ”Tillbaka”. Undantaget är punkt 1.4 som skall fyllas i ifall du sålt eller gett bort andelar som gåva under året. Men det är överkurs och behandlas inte i denna artikel. 

Huvudregeln 

Denna regel är mer komplex än förenklingsregeln, och det är svårt att skriva en förenklad artikel som inte riskerar att göra att du i vissa situationer fyller i den på fel sätt. Därför rekommenderar vi dig att ta hjälp ifall du kvalificerar för huvudregeln, och vi hjälper så klart gärna till. Klicka här för att komma till vårt kontaktformulär. 

När detta är klart så får du nytt utdelningsutrymme som du kan utnyttja för att få mer förmånlig beskattning. Du kan antingen använda det redan under samma år som du deklarerar inkomst för, eller så kan du spara det till framtiden. 

 

118GROUP
Rated 5/ 5 based on 5 customer reviews
Lilla Ekonomibyrån Sverige AB
Backvägen 2 Solna, Stockholms län
Phone: +46738001234
Ring oss nu
Rulla till toppen