...

Kapitalförsäkringar

Insättningar till, och uttag från, kapitalförsäkringar bokförs mot ett tillgångskonto som hör till kapitalförsäkringen. Handel av värdepapper inom kapitalförsäkringen bokförs inte. Värdeförändringar i en kapitalförsäkring bokförs normalt sett bara i samband med omräkning av värdet i samband med att man tar ut kapital från kapitalförsäkringen. Kapitalforsakringar Vad borde jag tänka på gällande kapitalförsäkring i mitt företag?
  1. Innan sparande i kapitalförsäkring görs är det i de flesta fall ur vår synvinkel bäst att först se till att lön tas ut minst till brytpunkten för statlig skatt. Då minimerar du skatten över en längre period, ifall bolagets intäkter förväntas vara fortsatt goda.
  2. Om du tror att det finns en risk att du kommer att spendera kapitalet på saker som du senare kommer att ångra innan du går i pension, kan det vara en idé att även spara till tjänstepension.
  3. Försök att inte ta så många uttag från kapitalförsäkringen, då varje uttag innebär att värdet på kapitalförsäkringen måste räknas om. Detta tar en hel del tid att administrera. Om du behöver ta ut pengar så gör det hellre till större belopp och mer sällan.
Rulla till toppen