...

Pensionsförsäkringar för småföretagare

Introduktion till pensionsförsäkringar

Att förstå pensionsförsäkringar är viktigt för alla småföretagare, då du som företagare måste ta ett större ansvar för ditt pensionssparande än vad du behöver göra som anställd. Som anställd betalar ofta din arbetsgivare premier för tjänstepension, men som företagare tjänar du bara in till den allmänna pensionen ifall du inte gör ett aktivt val till ytterligare pensionssparande. Denna artikel tar upp grunderna i pensionsplanering ur småföretagarens perspektiv. Det som beskrivs är normalfallet, men det finns andra regler t.ex. för dig som får sjuk- eller aktivitetsersättning eller som redan gått i pension. Vi beskriver inte alla fallen i denna artikel för att göra den lättläst. Aktuell och mer heltäckande information kan läsas hos Pensionsmyndigheten.

Vilka slags pensionssparanden finns för småföretagare?

Det finns flera olika sätt att spara till din pension, så här går vi igenom de vanligaste.

Allmän pension

Allmän pension intjänas till och med den högsta pensionsgrundande inkomsten, vilken är 7,5 inkomstbasbelopp. Den högsta inkomsten som leder till intjänad allmän pension är 8,07 inkomstbelopp, vilket är 599 601 kr år 2023 och 614 934 kr år 2024 .  18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, eller 17,21 procent av din inkomst, sätts av till den allmänna pensionen. Skillnaden mellan inkomst och pensionsgrundande inkomst är avdraget för pensionsavgiften på 7 procent. Allmän pension är inte frivillig, den gäller alla som har en beskattningsbar inkomst i Sverige. 

Pensionsförsäkringar

Om du som småföretagare också vill ha tjänstepension kan ditt företag teckna en pensionsförsäkring. Ordet försäkring kan kännas förvirrande, men i praktiken är en pensionsförsäkring förenklat ett slags värdepapperskonto som är låst och från vilket uttag inte kan göras innan du har fyllt 55 år. Pensionsförsäkringar erbjuds av de flesta bankerna och försäkringsbolagen. Som företagare har du rätt att göra avdrag för premier till tjänstepensionsförsäkringar på upp till 35% av lönen från ditt företag, dock högst 10 prisbasbelopp. 

Särskild löneskatt på pensionsförsäkringar

På premier för pensionsförsäkringar betalar ditt företag särskild löneskatt på 24,26% av pensionspremierna. Denna deklareras i inkomstdeklarationen och betalas som en del av preliminärskatten och slutskatten. Det är viktigt att förstå att denna skatt påverkar den totala kostnaden för din pensionsförsäkring. Om du exempelvis tecknar en pensionsförsäkring där du betalar in 10 000 kr i månaden till försäkringsbolaget, då blir företagets totala kostnad för pensionsförsäkringen 12 426 kr.

Kapitalförsäkringar

Det är inte säkert att ett traditionellt pensionssparande är det bästa alternativet för alla. Du kan även överväga att förvalta pengarna själv i t.ex. en kapitalförsäkring, istället för att ett pensionsbolag förvaltar dina pengar. Men det det kan vara en dålig idé om du vet med dig att du kanske inte kan hålla dig från att spendera pengarna innan du går i pension! 🙂 En kapitalförsäkring i ditt företag fungerar nästan exakt på samma sätt som ett Investeringssparkonto (ISK) fungerar privat. Alltså, att du kan köpa och sälja värdepapper på ett konto, och betala en schablonskatt på hela innehavet istället för skatt på varje transaktion som du gör. 

Vanliga frågor om pensionssparande för småföretagare

Det finns inget objektivt sett bästa sätt att spara till din pension, eftersom vad som är bra baseras på dina prioriteringar och hur din ekonomi kan tänkas, eller önskas, se ut under olika faser i ditt liv.

Här är dock några punkter att fundera på när du skall prioritera och bestämma om ditt pensionssparande:

  1. Om du har en låg inkomst är det ofta mer fördelaktigt att höja lönen än att starta ett pensionssparande, åtminstone om den låga inkomsten inte är långsiktig. Detta för att en högre inkomst då även leder till högre allmän pension, samt till en högre Sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 2023 ca 50 000 kr i månaden, och 2024 ca 51 000 kr, så om du förväntar dig en högre inkomst än så i framtiden är det sannolikt bättre att vänta med pensionssparandet till att ditt företag har högre intäkter. Om du inte förväntar dig högre inkomst än så i framtiden finns det inte så mycket med skatter och beloppsgränser att ta hänsyn till, utan du får helt enkelt bestämma hur mycket av din inkomst du vill avvara nu för att få en högre pension senare.
  2. Om du redan har en hög inkomst så kan det vara en god idé att ha något slags pensionssparande. Brytpunkten för statlig skatt är 598 500 kr per år för både år 2023 och 2024. Om du vill ha en högre pension kan det då vara en bra idé att överväga något slags pensionssparande innan du höjer lönen över brytpunkten. Bolaget kan som mest göra avdrag för pensionsförsäkringar upp till och med 35 procent av lönen som du tar ut från företaget. Så högre pensionssparande än så är inte att rekommendera.
  3. Om du skall förvalta ditt pensionssparande själv eller via t.ex. en pensionsförsäkring beror sannolikt mest på personliga preferenser. Tror du att du eller pensionsbolaget kommer att generera högst avkastning efter att pensionsbolaget dragit sina avgifter? Litar du mer på dig själv eller pensionsbolaget/sammhället gällande att ta hand om dina pengar tills att du går i pension?

Det finns enligt lagen inga krav på att erbjuda tjänstepension till sina anställda, men alla kollektivavtal kräver detta. Om du inte har något kollektivavtal så kan dock tjänstepension anses som en attraktiv förmån av många potentiella anställda.

Det är i vår erfarenhet relativt ovanligt att mindre företag tecknar kollektivavtal eller erbjuder tjänstepension till enklare korta anställningar. Det är dock inte ovanligt att de med långsiktiga kvalificerade anställningar erbjuder tjänstepension. Detta kan man göra utan att vara ansluten till ett kollektivavtal, och upplägg för detta finns både hos storbankerna och de lite mindre nischade bankerna. Samt försäkringsbolag som specialiserat sig på detta.

Sammanfattning

Att se över sitt pensionssparande är extra viktigt för småföretagare, eftersom du inte automatiskt får tillgång till tjänstepension såsom du får från många vanliga arbetsgivare. Om, hur, och hur mycket, du skall pensionsspara beror på din personliga situation och dina preferenser. Den vanligaste formen av pensionssparande för småföretagare är att teckna en pensionsförsäkring, men det är också vanligt att man väljer att pensionsspara genom att teckna en kapitalförsäkring i sitt bolag och i den förvalta sina pengar själv. 

Rulla till toppen