Pensionsförsäkringar

Pensionsförsäkringar

Du har rätt till att göra avdrag för premier till tjänstepensionsförsäkringar för upp till 35% av lönen som du tar ut i ditt företag, dock max 10 prisbasbelopp. För pensionssparandet betalar företaget i samband med inkomstdeklarationen 24,26% av pensionspremierna i särskild löneskatt.

Lilla Ekonomibyrån | Pensionsförsäkringar

Vad borde jag tänka på gällande pension?

  • Se absolut till att du inte sparar mer än 35% av lönen från ditt företag i tjänstepension.
  • Glöm inte att ta hänsyn till den särskilda löneskatten när du räknar på dina pensionskostnader.
  • Allmän pension intjänas till och med den högsta pensionsgrundande inkomsten, vilken är 7,5 inkomstbelopp. Den är 532 500 kr år 2022. Brytpunkten för statlig skatt är år 2022 554 900 kr om du inte fyllt 65 år. Om du har möjlighet att ta ut lön till brytpunkten till statlig skatt och pensionsspara utöver det så är det i många fall skattemässigt fördelaktigt. Om bolagets intäkter inte räcker till det kan du överväga att åtminstone betala ut lön till den högsta pensionsgrundande inkomsten. Om intäkterna inte heller räcker till det får du överväga hur mycket du skall ta i lön och hur mycket du vill pensionsspara.
  • Det är inte säkert att ett traditionellt pensionssparande är det bästa alternativet för alla. Du kan även överväga att förvalta pengarna själv i t.ex. en kapitalförsäkring istället för att ett pensionsbolag förvaltar dina pengar. Om du kan hålla dig från att spendera pengarna innan du går i pension!
118GROUP
Rated 5/ 5 based on 5 customer reviews
Lilla Ekonomibyrån Sverige AB
Backvägen 2 Solna, Stockholms län
Phone: +46738001234
Ring oss nu
Rulla till toppen