Avskrivningar

Avskrivningar

Med avskrivningar menar man att fördela kostnaden för en tillgång med en betydande livslängd över än längre tidsperiod än att bara bokföra den enligt anskaffningsdatum. Om man köper en ny dator för 40 000 kr som man använder i flera år vore det t.ex. missvisande att bokföra hela kostnaden på en gång. I regelverket K2 som används för de flesta mindre företagen skriver man normalt sett schablonmässigt av inventarier över en femårsperiod.

Avskrivningar

Så i exemplet med datorn skulle man då få en kostnad för avskrivningar på 8 000 kr varje år under en femårsperiod.

118GROUP
Rated 5/ 5 based on 5 customer reviews
Lilla Ekonomibyrån Sverige AB
Backvägen 2 Solna, Stockholms län
Phone: +46738001234
Ring oss nu
Rulla till toppen