Inventarier

Inventarier

Inventarier till större belopp tas som regel upp som tillgångar och inte som kostnader. Inventarier med en ekonomisk livslängd som överstiger tre år och som har ett anskaffningsvärde på mer än ett halvt prisbasbelopp, exklusive moms (24 650 kr år 2022), är man tvungen att bokföra som tillgångar. 

Lilla Ekonomibyrån|Inventarier

Övriga inventarier kostnadsför man i normalfallet hela beloppet för på en gång. Kostnader för inventarier som bokförs som tillgångar uppkommer i stället genom att man bokför avskrivningar under ett antal år. I regelverket K2 som används för de flesta mindre företagen skriver man normalt sett schablonmässigt av inventarier över en femårsperiod.

118GROUP
Rated 5/ 5 based on 5 customer reviews
Lilla Ekonomibyrån Sverige AB
Backvägen 2 Solna, Stockholms län
Phone: +46738001234
Ring oss nu
Rulla till toppen