Mat, representation och traktamente

Mat, representation och traktamente

Mat är en privat omkostnad som det i normalfallet inte medges avdrag för, även när man är ute och reser i tjänsten. Om företaget betalar för mat till en ägare eller anställd så utgår kostförmån. Detta är tidskrävande och kostar som vi ser det mer att administrera än vad man tjänar på det, så vi rekommenderar inte att göra det. Kostförmån utgår inte om måltiden är i representationssyfte. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/kopavarorochtjanster/representation 

När man är ute och reser med företaget så kan man ta ut skattefritt traktamente, vilket är en ersättning för de merkostnader man eventuellt får i samband med resa. T.ex. för mat och fika. Det ersätter inte för faktiska kostnader utan beräknas med schablon. Det krävs övernattning för att traktamente skall utgå.

https://www.skatteverket.se/download/18.6de6b99e16e94f3973bdf2/1575376023487/traktamente-och-bilersattningar-skv315-6-utgava09.pdf

Scroll to Top