...

Mat, representation och traktamente

Mat är en privat omkostnad som det i normalfallet inte medges avdrag för, även när man är ute och reser i tjänsten. Om företaget betalar för mat till en ägare eller anställd så utgår kostförmån. Detta är tidskrävande och kostar som vi ser det mer att administrera än vad man tjänar på det, så vi rekommenderar inte att göra det. Kostförmån utgår inte om måltiden är i representationssyfte. Representation är inte en avdragsgill kostnad, så företagets skatt minskar inte på grund av kostnader för representation. Däremot får man dra av delar av momsen. När man är ute och reser med företaget så kan man ta ut skattefritt traktamente, vilket är en ersättning för de merkostnader man eventuellt får i samband med resa. T.ex. för mat och fika. Det ersätter inte för faktiska kostnader utan beräknas med schablon. Det krävs övernattning för att traktamente skall utgå. Mer om traktamente på Skatteverkets hemsida. Representationssyfte 300x129 1 Sammanfattade tips
  1. Även om representation inte är avdragsgill så är den tillåten, och ändå fördelaktigt att bokföra i företaget.
  2. I enskild firma och handelsbolag kostar det sannolikt mer att bokföra och administrera representation till mindre belopp än vad du sparar i moms och skatt på att bokföra den. Kostnaden påverkar skatten på samma sätt som om du gör ett eget uttag, och momsbeloppet brukar vara väldigt lågt.
  3. Glöm inte att ta ut traktamente när du reser med övernattning i tjänsten.
  4. Om företaget inte betalar för boendet får du utökat nattraktamente, t.ex. om du bor hos släktingar eller vänner.
Rulla till toppen