...

Hälso- och sjukvård i småföretag

Introduktion till hälso- och sjukvårdsförmåner

Att erbjuda sjuk- och hälsovårdsförmåner är inte bara ett sätt att ta hand om dig själv och dina eventuella anställda, det kan också vara en strategi för att skapa en hälsosam och produktiv arbetsplats. Genom att erbjuda förmåner för sjuk- och hälsovård kan småföretag inte bara minska sina skatter, utan också främja en positiv arbetskultur och stödja de anställdas välbefinnande. I den här artikeln förklarar vi hur förmånerna för sjuk- och hälsovård och beskattas eller inte och hur de kan vara en tillgång för både arbetsgivare och anställda. Ställ en fråga

Skatteplikt på förmåner för sjuk- och hälsovård: Vad gäller?

Huvudregeln är att sjuk- och hälsovårdsförmåner skattepliktiga, men det finns vissa undantag. Skatteverket anser att till skattepliktig hälso- och sjukvård hör vanliga läkarundersökningar, allmänna hälsoundersökningar, tandvård, provtagningar, röntgen, operationer med mera. Om en förmån är skattepliktig betyder det att företaget behöver betala arbetsavgifter, och den anställda inkomstskatt, på värdet av förmånen. Förmånsvärdet av förmånen är dess marknadsvärde, vilket i normalfallet är vad företaget betalar för den. Om en förmån är skattefri så får kostnaden för förmånen dras av, men det utgår inga arbetsgivaravgifter eller inkomstskatt för den anställde. Även om förmånen är skattepliktig så är det i normalfallet mer fördelaktigt för dig som småföretagare att låta företaget betala för den än att du betalar för samma kostnader privat.

Skattefria förmåner för sjuk- och hälsovård

Följande förmåner för hälso- och sjukvård är skattefria.

Företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabilitering

Förebyggande behandling eller rehabilitering som är arbetslivsinriktad och som arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla är skattefri. Detta ger möjlighet att främja hälsa och välbefinnande utan skattekonsekvenser för de anställda.

Hälsoundersökningar räknas som skattefri företagshälsovård om de utförs som en del av arbetsmiljöarbete och är riktar sig till specifika arbetsmiljörisker som de anställda exponeras för i sitt arbete. Det kan till exempel handla om stressrelaterade sjukdomar eller anställdas exponering för hälsovådliga ämnen.

Hälsoundersökningar är skattepliktiga om de utförs i syfte att kontrollera det allmänna hälsotillståndet och inte är kopplade till personens arbete.

Vård och läkemedel i samband med tjänstgöring i utlandet

Sjukvårdsförmåner blir skattefria när de gäller vård och läkemedel utomlands i samband med utlandstjänstgöring. Detta gäller bara för kostnader i utlandet, inte kostnader för vård som tillhandahålls i Sverige efter hemkomst. Vård i Sverige är skattepliktig, även om den är för behandling av sjukdom som uppkommit vid utlandsvistelse.

Vaccination vid tjänsteresa

Vaccinationer är i vissa fall skattefri. Exempelvis vaccination mot Covid-19 och influensa. Vaccination mot TBE är skattefritt om en anställd arbetar i ett område med TBE och om det finns risk för fästingbett under arbetet. Bara för att arbetsplatsen ligger i ett TBE-område innebär det inte att vaccination är skattefri, såvida det inte förekommer en förhöjd risk på grund av arbetet.

Vaccinationer som sker inför en tjänsteresa är också skattefria. Vaccination inför privata semesterresor är skattepliktiga.

Friskvård och friskvårdsbidrag

Friskvård klassas inte som hälso- och sjukvård även om det är relaterat, och det har egna regler att förhålla sig till. Se vår artikel om Friskvård för att läsa mer om det. 

Sammanfattning om hälso- och sjukvård

Kostnader för hälso- och sjukvård är i normalfallet en skattepliktig förmån, men det finns vissa undantag. Skattefria förmåner för sjuk- och hälsovård finns för företagshälsovård, förebyggande behandling, rehabilitering, vård och läkemedel i samband för tjänstgöring i utlandet och vaccination vid tjänsteresa. Hälsoundersökningar kopplade till arbetsmiljöriskerna i företaget är skattefria, medan allmänna hälsoundersökningar är skattepliktiga. Om du har arbetsmiljörisker i ditt företag så se till att utnyttja de möjligheter som du har till skattefri sjuk- och hälsovård. Att ta hand om din och dina anställdas hälsa är inte bara bra på det personliga planet, utan sannolikt även för företagets produktivitet och lönsamhet.

Detaljerad information och vägledning om hälso- och sjukvård kan hittas på Skatteverkets hemsida. 

Rulla till toppen