...

Friskvård

Ersättning för omkostnader för motion och träning kan inom vissa ramar ges för alla utom för delägare i enskilda firmor och handelsbolag (Kan ges för anställd personal). Rehabiliterande och förebyggande friskvårdsbehandlingar kan ersättas inom alla företag, inom vissa ramar. Det måste vara samma policy för alla anställda i företaget. Det är regelmässiga skillnader mellan friskvårdsbidrag (Arbetsgivaren ersätter anställd för kostnader som anställd redan betalat) och naturaförmåner (Friskvård som arbetsgivaren betalar direkt utan att gå via den anställde). Man kan inte ge skattefri ersättning för utrustning, såsom löparskor eller tennisracket.

Vanliga frågor om friskvård

Man får betala ut skattefri ersättning för friskvård för max 5 000 kr per år och anställd. Betalar man ut 5 001 kr så blir hela beloppet skattepliktigt. Som underlag för detta måste den anställde tillhanda kvitto eller faktura för det kostnad som man vill ha ersättning för. Kostnaden för den anställde kan vara för mer än 5 000 kr, men det är bara 5 000 kr som arbetsgivaren kan betala ut för att ersättningen skall bli skattefri.

Friskvårdsbidrag är en ersättning som arbetsgivaren ger till anställda för kostnader som den anställde redan haft. En naturaförmån för friskvårdsaktiviteter är aktiviteter som arbetsgivaren direkt bestämmer över och betalar. Där kan inte den anställde själv bestämma hur pengarna för friskvården skall spenderas. Till skillnad mot reglerna för friskvårdsbidrag så finns det ingen fast beloppsgräns för vad som anses utgöra mindre värde, och därav vara skattefritt. Eftersom kostnaden för friskvårdsaktiviteter varierar beroende på var man bor och att det är svårt att fastställa ett marknadsvärde för aktiviteterna finns det inte någon fastställd beloppsgräns naturaförmåner för friskvård. Så en bedömning om värdet av naturaförmån kan anses vara av mindre värde och enklare slag måste göras i varje enskilt fall.

All friskvård bör hanteras som naturaförmån och inte som friskvårdsbidrag, så slipper du beloppsgränsen på 5 000 kr. Alltså, fakturor och kvitton för friskvårdsaktiviteterna bör vara utställda till ditt företag och inte till dig själv, och de skall betalas direkt från företagskontot och inte av dig privat.

Rulla till toppen