...

UPPHOVSRÄTTSPOLICY

Copyright © www.lillaekonomibyran.se 2013-2022 Med ensamrätt

Innehållet på vår webbplats är Lilla Ekonomibyråns egendom och skyddas av upphovsrättslagar. Eftersom vårt mål är att göra livet lättare för småföretagare tillåter vi fri kopiering, modifiering och anpassning så länge vi är hänvisade som källan till innehållet och en länk finns till vår hemsida www.lillaekonomibyran.se. Vi reserverar oss rätten att dra tillbaka eller ändra denna policy i framtiden och kommer inte att vidta rättsliga åtgärder mot användning som tidigare var i enlighet med våra policyer, om den informerade parten inom rimlig tid ändrar dess användningsområden för att vara i linje med våra nya policyer.

Vårt innehåll, som finns på vår webbplats, blogg och tjänster, är skyddat av svensk och utländsk upphovsrätt. Din användning av vår webbplats och tjänster ger dig inga äganderätter till vårt innehåll.

Rulla till toppen