...

Skatt på aktieutdelning 2024

Inledning

Aktieutdelning är en av de främsta fördelarna med att starta ett aktiebolag jämfört med en enskild firma för de som startar ett mindre företag, så att förstå skatt på aktieutdelning är att förstå hur man kan få ut det mesta av sitt företag ekonomiskt sett. I denna artikel kommer vi att täcka allt du behöver veta om skatt på aktieutdelning, inklusive hur det fungerar, vilka regler som gäller, och hur du kan optimera sin beskattning enligt de svenska skattereglerna. Läs vår artikel om hur aktieutdelning fungerar om du vill veta mer än om hur skatten på den fungerar. Skatt pa aktieutdelning 300x129 1

Skatt på aktieutdelning: Översikt

I aktiebolag kan du förutom lön även ta ut aktieutdelning som ersättning till dig själv. Aktieutdelning fördelas till alla aktieägare i proportion till sitt ägande, så du kan inte bestämma om olika utdelningssummor till olika delägare hur som helst.

Skatten på utdelningen är 20% så länge den är inom det utdelningsutrymme som du kan tillgodoräkna dig inom de så kallade 3:12 reglerna, och som beräknas på din K10-bilaga i din privata deklaration. Utdelning kan göras av i årsredovisning fastställd ackumulerad vinst. Bolagsskatten är för närvarande 20,6%, så den totala skatten på utdelning blir 36,48%.

 

3:12-reglerna och dess betydelse för skatt på aktieutdelning

De så kallade 3:12-reglerna är en central del av beskattningen av aktieutdelning i Sverige. De syftar till att skapa en balans mellan beskattningen av lön och utdelning för ägare av fåmansföretag. Dessa regler begränsar möjligheten att omvandla inkomst av tjänst till inkomst av kapital med syftet att minska skatten. Det kanske verkar underligt att det finns regler som kan användas till att minska skatten, men i grunden handlar det om att småföretagare både investerar tid och pengar i sina företag, och då behöver det finnas regler som hjälper till att definiera hur stor andel av avkastningen från företaget som anses komma från arbetsinsatserna, och hur stor del som anses vara avkastning på investerat kapital.

Utdelningsutrymmet: Hur det beräknas och hur det påverkar din skatt

Den lågbeskattade utdelning du kan göra i ditt företag begränsas av den lägsta summan av:

 1. Det fastställda fria egna kapitalet i den senaste årsredovisningen. Det betyder i normalfallet den ackumulerade vinsten som företaget har. Om du inte har någon ackumulerad vinst kan du inte göra någon utdelning.
 2. Det utdelningsutrymme som definieras enligt 3:12-reglerna och som beräknas i företagets delägares K10-blanketter som hör till deras privata deklarationer

Så, om ditt företag har en ackumulerad vinst på 250 000 kr, men du bara har 204 325 kr i utdelningsutrymme, då kan du göra kapitalbeskattad utdelning till 204 325 kr som mest. Du kan göra utdelning på 250 000 kr om du vill, men då kommer 204 325 kr av den att beskattas som inkomst av kapital och 45 675 kr som inkomst av tjänst.

 

Vanliga missförstånd om skatt på aktieutdelning​

Det finns några vanliga missförstånd kring skatt på aktieutdelning som vi tänker hjälpa till att reda ut.

 1. Det är alltid fördelaktigt att ta så mycket utdelning som man kan
  Det finns stora skattemässiga fördelar med att ta utdelning när du redan har en god inkomst av tjänst. Har du en inkomst som överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt är det alltid fördelaktigt med aktieutdelning. Vid lägre inkomster av tjänst kan det vara fördelaktigt att hellre höja lönen än att göra utdelning. Detta för att säkerställa intjäning till den allmänna pensionen och sjukpenningsgrundande inkomst. Med riktigt låga inkomster av tjänst kan skatten för utdelning till och med bli högre, eftersom skatten på lägre inkomster är låg.
 2. Man kan inte ta ut mer utdelning än utdelningsutrymmet
  Du kan absolut ta ut mer aktieutdelning än vad du har i utdelningsutrymme. Om du gör det beskattas det dock inte som kapitalinkomst, utan som inkomst av tjänst. Detta är inte lika fördelaktigt som inkomst av kapital, men det är ändå mer fördelaktigt än att ta ut lön eftersom det inte är några arbetsgivaravgifter på aktieutdelning.
 3. Man kan ta utdelning när man vill så länge företaget är lönsamt
  Även om företaget är väldigt lönsamt så måste du alltid vänta till att vinsten är fastställd i en årsredovisning. Det betyder att du inte kan börja ta ut utdelning i ett nystartat bolag oavsett hur lönsam din verksamhet är. Det innebär också att det inte räcker med att vänta till att räkenskapsåret är slut, utan årsredovisningen måste också fastställas först.

Vår generella rekommendation är att fokusera på att bygga ett lönsamt företag och kunna ta ut lön till brytpunkten av statlig skatt (615 300 kr år 2024, eller 697 300 kr om du fyllt 66 år vid årets ingång) innan aktieutdelning görs. Utdelningsutrymmet kan sparas till framtiden, så när bolaget är så lönsamt att det finns pengar kvar efter att du tar ut lön till brytpunkten för statlig skatt, då kommer du att ha sparat en hel del utdelningsutrymme och kan spara mycket skatt genom att göra utdelning då istället. Om din verksamhet stadigvarande inte förväntas kunna generera en lön som når upp till statlig skatt så kan du överväga att göra utdelning ändå, men vi rekommenderar i så fall att åtminstone ta ut lön till den högsta pensionsgrundande inkomsten (571 500 kr år 2024) först. Om du hellre tar ut pengar nu än under pensionen så är det kortsiktigt ekonomiskt fördelaktigt att göra utdelning även om din lön inte uppnår den högsta pensionsgrundande inkomsten.

Hur fyller jag i min K10-bilaga?

K10-bilagan är den del av din privata inkomstdeklaration, och du hittar den i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 om du loggar in på  www.skatteverket.se. Du kommer åt den under rubriken Bilagor. Det finns två olika regler man kan välja mellan när man fyller i K10-bilagan.

Förenklingsregeln är en regel med en schablonmässig fast summa som du får i utdelningsutrymme. Det var 195 250 kr år 2023 och är 204 325 kr för år 2024. Förenklingsregeln har inga krav att uppfylla så den kan alltid användas, men du får bara använda den för ett företag som du äger.  

Huvudregeln har ett lönekrav som du måste uppfylla för att få användas, och denna regel ger dig ett högre utdelningsutrymme än vad förenklingsregeln gör. Lönekravet är 6 IBB + 5 % av ditt företags totala kontanta bruttolöner. Om du inte har några andra anställda i bolaget behöver du ta ut en lön på minst 481 264 kr under hela 2024 för att nå upp till lönekravet. Denna regel måste används om du redan under samma år använt förenklingsregeln i ett annat företag som du äger. Man kan varje år välja vilken regel man skall använda, man behöver inte använda samma varje år.

När du fastställt vilken regel du vill eller behöver använda så kan du fylla i K10-bilagan.  

Förenklingsregeln

 1. Fyll i ditt företags organisationsnummer i fältet ”Företagets organisationsnummer” om det är första gången du fyller i bilagan. Efter det kommer det att vara förifyllt till nästa gång.
 2. Kryssa för Förenklingsregeln
 3. I fältet ”Antal ägda andelar vid årets ingång” fyller du i antal andelar som du ägde vid datumet som anges, vilket är första januari året innan deklarationstillfället. Du kan skriva antingen antalet andelar/aktier som du äger, eller antal procent av aktierna ifall det är ett heltal. Om bolaget har 500 aktier och du är den enda delägaren, då kan du alltså ange 100 eller 500 så länge du är konsekvent med detta i följdfrågorna. 
 4. I fältet ”Totala antalet andelar i hela företaget vid årets ingång” fyller du antingen i hur många aktier som bolaget har totalt, alternativt 100 ifall du i tidigare fält har angett andelar i procent. 
 5. Om du har gjort utdelning under året så anges den i fältet ”Erhållen utdelning”, om den inte redan är förtryckt. Du skall deklarera beslutad utdelning och inte utbetald, så om du t.ex. beslutade om utdelning i december men betalade ut den först i januari, då skall den deklareras i året för december. 
 6. Klicka på ”Spara”, och sedan ”Tillbaka”.
 7. Klicka på ”Förenklingsregeln – Utdelning”
 8. På denna sida behöver du i normalfallet bara på ”Summera” och sedan ”Spara” och ”Tillbaka”. Undantaget är punkt 1.4 som skall fyllas i ifall du sålt eller gett bort andelar som gåva under året. Men det är överkurs och behandlas inte i denna artikel.

Huvudregeln

Denna regel är mer komplex än förenklingsregeln, och det är svårt att skriva en förenklad artikel som inte riskerar att göra att du i vissa situationer fyller i den på fel sätt. Därför rekommenderar vi dig att ta hjälp ifall du kvalificerar för huvudregeln, och vi hjälper så klart gärna till. Klicka här för att komma till vårt kontaktformulär. 

Slutsats

När du är klar med din K10-bilaga får du ett nytt utdelningsutrymme som du kan utnyttja för att få mer förmånlig beskattning. Du kan antingen använda det redan under samma år som du deklarerar inkomst för, eller så kan du spara det till framtiden. 

Rulla till toppen