Skatt på aktieutdelning

Skatt på aktieutdelning

Översikt

I aktiebolag kan du förutom lön även ta ut aktieutdelning som ersättning till dig själv. Aktieutdelning fördelas till alla aktieägare i proportion till sitt ägande, så du kan inte bestämma om olika utdelningssummor till olika delägare hur som helst. Skatten på utdelningen är 20% så länge den är inom det utdelningsutrymme som du kan tillgodoräkna dig inom de så kallade 3:12 reglerna, och som beräknas på din K10-bilaga i din privata deklaration. Mer om detta kan du läsa i vår artikel “Hur fungerar aktieutdelning? 


Scroll to Top