...

Hur fungerar skatt för enskild firma?

Även om enskild firma är tänkt att vara en enkel bolagsform, så är det som vi ser det den svåraste bolagsformen att förstå hur skatterna fungerar för. Den huvudsakliga anledningen till att det är svårt att förstå är att skatterna fungerar så annorlunda jämfört med löner från vanliga anställningar som de flesta är bekanta med. Om du har ett aktiebolag så drar du av skatt för varje löneutbetalning, och betalar sedan in den skatten och arbetsgivaravgiften månaden efter. I en enskild firma betalar du inte skatt för dina uttag, utan du betalar skatt för vinsten som du deklarerar i slutet av året.

Ställ en fråga

Hur mycket skatt betalar man i en enskild firma?​

Det skatter du betalar i en enskild firma är

  1. Inkomstskatt. Detta är samma skatt som du betalar på din lön ifall du är anställd. Hur mycket skatt du betalar beror på skattetabellen i din kommun, samt ifall du tar ut lön som överstiger brytpunkten för statlig skatt eller inte. 
  2. Egenavgifter. Denna skatt motsvarar arbetsavgifterna som din arbetsgivare betalar för din lön ifall du är anställd. Full egenavgift är år 2024 i normalfallet 28,97 procent för aktiv näringsverksamhet, och 24,26 procent för passiv. Om du under 2024 är född 1938-1957 betalar du 10,21 procent i egenavgifter, och är du född 1937 eller tidigare betalar du inga egenavgifter. Det finns även speciella regler ifall du haft sjuk- eller aktivitetsersättning eller ifall firman är ett dödsbo.

Om din inkomst inte överstiger brytpunkten för statlig skatt blir den totala skatten ca 50 procent. Om den överstiger brytpunkten betalar du ytterligare 20 procent på det belopp som överstiger den. De pengar du sätter in eller tar ut från din firma påverkar inte din skatt, då det är årets vinst som beskattas och inte uttagen. För att göra det enklare att förstå presenterar vi här med några förenklade räkneexempel.

Räkneexempel: Så beräknar du skatt för en enskild firma

I dessa exempel kan du t.ex. se att egna uttag och preliminärskatt inte påverkar det beskattningsbara överskottet i företaget. Du kan även se att preliminärskatten är ett förskott till skatten för året, vilket gör att skattebetalningen i slutet av året blir betydligt mindre ifall du betalar preliminärskatt. Detta gör det viktigt att anmäla ett realistiskt förväntat överskott till Skatteverket ifall du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Om du inte gör det riskerar du en obehaglig överraskning i slutet av året ifall du inte hållit koll på skatten under året. Du kan läsa mer om detta i vår artikel ”Hur fungerar preliminärskatt (F-skatt)”.

När betalar man skatt i enskild firma?​

Preliminärskatt i enskild firma

Den skatt som skall betalas kan betalas vid två olika typer av tillfällen. Om du har anmält ett förväntat överskott från näringsverksamheten kommer du att varje månad betala ett förskott på skatten för året, så kallad preliminärskatt. Preliminärskatten påverkas inte av hur mycket pengar du tar ut eller hur mycket du fakturerar, den påverkas bara av vilket förväntat överskott för hela året som angetts i preliminär inkomstdeklaration. Om du inte lämnar någon preliminär inkomstdeklaration så kommer Skatteverket att göra det automatiskt baserat på förra årets vinst.

Inkomstskatt för enskild firma

Inkomsten i en enskild firma beskattas på samma sätt som inkomst av anställning. Den totala inkomsten av tjänst blir då i normalfallet alla löner från anställningar plus överskottet från den enskilda näringsverksamheten. Den slutliga skatten baseras på inkomstdeklarationen som skall skickas in i maj varje år. Om den slutliga skatten är högre än den inbetalda preliminärskatten behöver du betala restskatt, vilket görs under hösten och oftast i september. Om den förväntade restskatten är hög kan du betala in den så snart den är känd för att undvika att behöva betala ränta på skattekontot.

Rulla till toppen