...

Skatter

Översikt skatter

Som privatperson är det främst skatt på din lön och moms som du springer på din vardag. När du startar företag blir det plötsligt många fler skatter att hålla koll på. Vilka slags skatter finns det, och hur höga är de?

Skatter
  • Moms – Även kallad mervärdesskatt. En skatt som momspliktiga företag lägger till vid försäljning av momspliktiga varor eller tjänster. Den är 25 % i normalfallet, men är 12 % på t.ex. livsmedel och camping, och 6 % på t.ex. böcker, resor och entrébiljetter till olika föreställningar. Momspliktiga företag får dra av momsen på sina inköp och får då tillbaka den från Skatteverket. För moms vid handel med utlandet kan du läsa vår artikel Hur fungerar moms på försäljning till utlandet?
  • Inkomstskatt – Inkomstskatt betalar du som privatperson på dina skattepliktiga inkomster. Det kan t.ex. vara inkomst från arbete, pension eller ersättning från Försäkringskassan. Skattesatsen varierar beroende på vilken kommun du bor i, men den ligger normalt sett mellan 29 och 35 procent. Om dina totala inkomster från alla inkomstkällor överstiger brytpunkten för statlig skatt så betalar du även 20 procent i statlig skatt på den del av inkomsten som överstiger brytpunkten. Brytpunkten ändras varje år och beror även på ifall du fyllt 65 år vid årets ingång eller inte. För 2022 börjar statlig inkomstskatt att tas ut för totalt inkomster på 554 900 kronor när du inte fyllt 65 år vid årets ingång, och 618 700 kronor om du fyllt 65.
  • Arbetsgivaravgifter – Arbetsgivare som betalar ut löner till anställda betalar arbetsgivaravgifter för de ersättningar som utbetalas. Avgiften är i normalfallet 31,42% av bruttolönen. Det är lägre arbetsgivaravgifter för ersättningar till pensionärer (10,21%), ersättning upp till och med 25000 kr/mån för de som var 15-18 år gamla vid årets ingång (10,21%), ersättning upp till och med 25000 kr/mån för de som var 19-23 år gamla vid årets ingång (19,73%), och för de som hade fyllt 85 vid årets ingång utgår inga arbetsgivaravgifter för ersättning för arbete.
  • Egenavgifter – Egenavgifter är motsvarigheten till arbetsgivaravgifter, för dig som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Egenavgiften är för nuvarande 28,97%.
  • Bolagsskatt – För beskattningsbara vinster i ditt aktiebolag betalar du 20,6 procent i skatt.
  • Punktskatt– Punktskatter är skatter för specifika varor som man av olika anledningar valt att försöka styra konsumtionen för. T.ex. Alkoholskatt, tobaksskatt, energiskatt och kemikalieskatt. Om man säljer denna typ av varor så deklarerar man dem i punktskattedeklaration och betalar sedan in den skatten separat.
  • Preliminärskatt – Preliminärskatt är inte en egen skatt utan bara en förskottsbetalning för framtida skatter. Du kan läsa mer i vår artikel Hur fungerar preliminärskatt?
Om du vill läsa om mer detaljer om skatter så gå in på Skatteverkets hemsida. Där får du även alltid den mest uppdaterade informationen.
Rulla till toppen