...

Sjukvårdsförsäkring för småföretagare och egenföretagare

Introduktion till sjukvårdsförsäkringar

Även om den offentligt finansierade sjukvården i Sverige är omfattande så är det många företag som erbjuder kompletterande privata sjukvårdsförsäkringar. Som småföretagare kan du teckna sjukvårdsförsäkring för dig själv, men även erbjuda som en förmån för att attrahera och behålla eventuella anställda i företaget. Denna artikel tar upp hur sjukvårdsförsäkringar fungerar i relation till bokföring och beskattning.

Är sjukvårdsförsäkringar avdragsgilla?

Sjukvårdsförsäkringar är vanligtvis avdragsgilla för företag, vilket innebär att hela kostnaden för försäkringspremierna kan dras av som en kostnad i företaget. Detta minskar företagets skattepliktiga resultat och skattskyldighet. I enskilda firmor är dock inte sjukvårdsförsäkring avdragsgill för den som driver firman

Exempel på avdragsberäkning

Om försäkringspremien är 6 000 kr per år, kan ditt företag dra av hela beloppet som en kostnad. Detta sänker företagets skattepliktiga inkomst med 6 000 kr, och därav även bolagsskatten med 1 236 kr (20,6%).

Förmånsbeskattning och schablonbelopp

Förutom avdragsmöjligheten är det viktigt att vara medveten om förmånsbeskattningen. Förmånstagaren beskattas för 60% av försäkringspremien. För en årlig premie på 6 000 kr blir då förmånsvärdet 3 600 kr, eller 300 kr per månad. Detta innebär då även en kostnad för arbetsavgifter på 94 kr per månad i normalfallet, samt inkomstskatt för dig eller dina anställda på ungefär samma belopp beroende på kommun och total inkomst för året. Bor du i kommun med 30% i kommunalskatt och du har en lön under brytpunkten för statlig skatt betalar du 90 kr i skatt, och bor du i en kommun med 34% i kommunalskatt och du har en lön som är högre än brytpunkten betalar du 162 kr i skatt.

Sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring, vad är skillnaden?

Då båda dessa termer förekommer och kan uppfattas vara samma sak så vill vi även förklara vad skillnaden är. En sjukvårdsförsäkring är en försäkring som tillhandahåller sjukvård. En sjukförsäkring är istället en försäkring som ger ekonomiskt skydd för inkomstbortfall på grund av långtidssjukskrivning.

Vanliga frågor

Denna fråga handlar inte om ekonomi, så vi är egentligen inte rätt personer att fråga detta. Men det är en vanlig fråga så vi vill ge ett allmänt svar ändå. I Sverige har alla rätt till offentligt finansierad sjukvård, så man behöver inte teckna en privat sjukvårdsförsäkring för att få tillgång till, eller ha råd med, sjukvård. Den största skillnaden med att teckna en privat sjukvårdsförsäkring är att de privata sjukvårdsförsäkringsbolagen har andra ekonomiska förutsättningar, och ställer andra krav, än de svenska regionerna som ansvarar för den offentliga vården, vilket leder till att vård oftast kan erbjudas snabbare. Hur mycket snabbare beror på vilken region man är bosatt i, eftersom längden på vårdköerna varierar stort över landet.

Första steget för att införa sjukvårdsförsäkring är att kontakta ett försäkringsbolag som erbjuder sjukvårdsförsäkring. Detta erbjuds av de flesta vanliga försäkringsbolagen, de flesta vanliga bankerna (De driver oftast egna försäkringsbolag) samt av bolag som specialiserat sig på just sjukvårdsförsäkringar.

När du tecknat sjukvårdsförsäkring kommer sedan försäkringsbolaget att fakturera ditt företag för försäkringspremien. Det fungerar i praktiken såsom vilken faktura som helst, och bokförs normalt sett på bokföringskonto för avdragsgill sjuk- & hälsovård.

Utöver att bokföra försäkringskostnaden behöver förmån för sjukvårdsförsäkringen deklareras i arbetsgivardeklarationen. Om du använder ett löneprogram kan du förslagsvis lägga upp sjukvårdsförmånen som en återkommande löneart som blir samma varje månad, så behöver du inte komma ihåg att göra det varje gång. Så om vi återanvänder tidigare exempel med en försäkringspremie på 6 000 kr per år, blir den återkommande förmånen att lägga upp 60% x 6 000 kr / 12 månader = 300 kr per månad.

Sammanfattning om sjukvårdsförsäkringar

Att teckna en sjukvårdsförsäkring kan vara ett komplement till den vård som erbjuds av den offentligt finansierade sjukvården. Det kan förkorta kötiderna för dig och dina eventuella anställda. Hela försäkringspremien är avdragsgill för företaget, och försäkringstagaren får en skattepliktig förmån på 60 procent av försäkringspremien. Denna förmån deklareras på arbetsgivardeklarationen. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp eller mer information om detta. 

Rulla till toppen