...

Vanliga frågor vid registrering av företag

Det finns inget formellt krav på att ha en revisor i ett nystartat aktiebolag, så länge det inte är en del i en befintlig koncern med revisionsplikt. Om du jobbar med en redovisningskonsult eller redovisningsbyrå som du litar på så tycker vi att det inte finns någon anledning att betala ca 10 – 30 000 kr per år för revision ifall ditt företag inte uppfyller kraven för revisionsplikt. Om du sköter bokföring och bokslut själv samt har en viss komplexitet i verksamheten, så tycker vi att det kan finnas en idé i att skaffa en revisor för att minimera riskerna i bolaget även om ditt företag inte uppfyller kraven för revisionsplikt. I de flesta fallen kommer det antagligen att vara mer kostnadseffektivt att skaffa en redovisningskonsult eller redovisningsbyrå som sköter bokföring och bokslut åt dig, än att skaffa en revisor som gör revision av det som du gjort själv.

Om du startar företag själv så är sannolikt Enkel anmälan mest lämpligt. Även så ifall ni är fler än en person som startar företaget men ni kommer bara att ha en ledamot i styrelsen.
Ju oftare du deklarerar moms ju oftare får du bättre koll på företagets ekonomi, och ju större krav ställs det på att alltid ha allting i ordning. Vi anser att deklarera moms kvartalsvis oftast är det mest lämpliga för nystartade företag. Det är en bra kompromiss mellan att kunna ha en bra koll på företagets ekonomi och att slippa för mycket byråkrati. Att deklarera varje månad skulle göra att du ännu oftare har bra koll på företagets ekonomi, men det skapar viss brist på flexibilitet då du varje månad året runt måste se till att allting är i fas. För många är det skönt att slippa fundera på moms under semestermånaderna. Att deklarera en gång om året skulle skapa en stor flexibilitet, men skulle kunna innebära en rejäl kalldusch när det är dags att betala moms för året om man inte planerat väl. Ett annat perspektiv att fundera på är hur frekvensen av momsdeklarationen kommer att påverka kassaflödet. Om du kommer att investera kraftigt i början så kan mer frekvent momsdeklaration vara positivt för att du kan få tillbaka moms för inköpen snabbare. Om du förutspår en väldigt kraftig lönsam tillväxt så kan mindre frekvent momsdeklaration vara positivt för att du kan behålla kassaflödet från moms på din försäljning en längre tid.
Även om många verkar föredra faktureringsmetoden så är vi en stark förespråkare för Bokslutsmetoden. Skillnaden mellan metoderna är att man med faktureringsmetoden bokför fakturor på fakturadatum, och med bokslutsmetoden på betaldatum. Det senare är mycket enklare att hantera i praktiken eftersom man kan använda kontoutdrag från företagets bankkonton som facit för att veta om allt som hör till en period har bokförts eller inte. Man behöver med denna metod även bara bokföra varje faktura en gång, jämfört med faktureringsmetoden då man både behöver bokföra fakturan på fakturadatum och sedan betalningen av fakturan på betaldatum. Den största fördelen med faktureringsmetoden är att den är bättre för att kunna ta fram rättvisande ekonomiska rapporter på månadsbasis istället för att titta på hela året.
Detta beslut har oftast inte något stor betydelse. Det som påverkar mest är tillgängligheten av extern hjälp samt vilken tid på året det är enklast för dig att lägga mer tid på bokföringsfrågor. De flesta företagen har december som bokslutsmånad, så om du väljer denna månad så kommer det sannolikt att vara svårast att få snabb hjälp med bokslutsarbetet från redovisningskonsult eller revisor. Om din verksamhet är starkt säsongsbetonad så kan det vara en bra idé att välja en bokslutsmånad som är under din lågsäsong så blir det mindre stressigt med bokslutet.
Anledningen till att detta efterfrågas när du registrerar ditt företag är att det används till att beräkna en preliminärskatt att betala varje månad. Då det oftast är rätt osäkert om hur bra företaget kommer att gå första året så rekommenderar vi att ange en väldigt konservativ uppskattning här. Anger du en för låg siffra kommer det att innebära restskatt i slutet av året, men detta kan enkelt förutspås under året. Anger du en för hög siffra kommer du att betala pengar som du kanske inte har i förskott på en skatt som inte kommer att behöva betalas. Om du startar ett aktiebolag där det inte är säkert att det kommer att bli någon vinst första året så kan man ange 0 i överskott. Startar du en enskild firma bör du inte ange 0 i överskott såvida det inte är en rimlig uppskattning, då ersättningen till dig själv inte räknas som en kostnad i en enskild firma. I ett aktiebolag så räknas ersättningen till dig själv som en lönekostnad, så du kan ta ut lön hela året och ändå inte ha någon vinst i företaget.
Om du startar ett aktiebolag är det en stor fördel att starta företaget före årsskiftet. Detta för att det innebär att du får tillgång till ytterligare ett helt år som du kan ta ut lågbeskattad utdelning för.
Om du har några ytterligare frågor så kontakta oss så hjälper vi till.
Rulla till toppen