Förbjudna lån aktiebolag

Förbjudna lån aktiebolag

Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till delägare i bolaget, eller till närstående till delägare i bolaget. Inte heller till andra företag som företagets delägare är delägare i, såvida företagen inte ingår i samma koncern. För att räknas som koncern i detta sammanhang måste det ena bolaget äga mer än 50% av det andra. Detta gäller såväl kortsiktiga som långsiktiga lån. Om dessa typ av lån uppkommer, oavsett om det är med avsikt eller ej, så räknas det som ett förbjudet lån och skall tas upp till beskattning på samma sätt som lön.

https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/lana-pengar-av-ditt-aktiebolag-darfor-ar-det-forbjudet
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.6/338344.html

Scroll to Top