...

Förbjudna lån aktiebolag

Vad är förbjudna lån?

Förbjudna lån är lån som ett aktiebolag ger till sina aktieägare, styrelseledamöter, verkställande direktörer eller andra närstående personer. Det är även inte tillåtet att låna ut pengar till andra företag som dessa personer äger eller kontrollerar, såvida de bolagen inte är inom samma koncern. Enligt aktiebolagslagen är dessa lån inte tillåtna eftersom de kan leda till missbruk av bolagets tillgångar och skapa intressekonflikter. Syftet med lagen är att skydda bolagets kapital och säkerställa att resurserna används på ett sätt som gynnar bolaget och dess ägare, och inte används för personliga ändamål. Det är viktigt att förstå att förbudet gäller oavsett om lånet är avsett att återbetalas eller inte.

Forbjudet lan

Skatteverkets information om förbjudna lån

Undantag och tillåtna lån

Trots de strikta reglerna finns det vissa undantag där lån kan vara tillåtna. Dessa inkluderar:

  • Lån inom koncernen: Lån till ett moder- eller dotterbolag kan vara tillåtna om de är till bolagets fördel och sker på marknadsmässiga villkor.
  • Affärsmässiga villkor: Lån som ges till personer inom den förbjudna kretsen kan också vara tillåtna om de sker på marknadsmässiga villkor och är till bolagets fördel. Detta innebär att lånen ska ges på samma ränta och villkor som skulle gälla för ett liknande lån på den öppna marknaden.

För att ett undantag ska gälla, måste lånet dokumenteras noggrant och villkoren måste vara tydliga och affärsmässiga. Bolaget måste också kunna visa att lånet är i bolagets bästa intresse. Juridiken runt detta är komplex, så det är bäst att undvika dessa typ av lån om möjligt, och handlar det om större belopp bör du ta hjälp av juridisk expertis.

Konsekvenser av förbjudna lån

Om ett aktiebolag bryter mot reglerna om förbjudna lån kan det få allvarliga konsekvenser. Låntagaren kan bli återbetalningsskyldig och bolaget kan drabbas av skattetillägg och böter. Dessutom kan styrelsen hållas ansvarig för att inte ha följt lagen. Detta kan leda till rättsliga påföljder och en förlust av förtroende från aktieägare och andra intressenter.

En vanlig åtgärd i mindre företag när förbjudet lån har uppstått är att hela lånet deklareras som lön.

Exempel på förbjudna lån

Exempel på förbjudna lån inkluderar situationer där bolaget lånar ut pengar till en styrelseledamot för personlig konsumtion eller för att finansiera en privat investering. Ett annat exempel kan vara lån till en aktieägare som använder medlen för att betala personliga skulder. Dessa typer av transaktioner är i regel förbjudna eftersom de inte gynnar bolagets verksamhet.

Hur undvika förbjudna lån

För att undvika förbjudna lån är det viktigt att noggrant följa Aktiebolagslagens bestämmelser och ha tydliga interna rutiner för godkännande och granskning av alla utbetalningar till personer inom den så kallade förbjudna kretsen. Styrelsen bör vara medveten om reglerna och säkerställa att alla uttag eller lån som beviljas är tillåtna och affärsmässigt motiverade. 

Rapportering och åtgärder

Om ett förbjudet lån upptäcks måste det omedelbart rapporteras till bolagets revisor ifall sådan finns. Styrelsen måste då vidta åtgärder för att rätta till situationen, vilket kan innebära att lånet återbetalas och att eventuella fel rapporteras till relevanta myndigheter. Det är också viktigt att bolaget gör en grundlig genomgång av sina interna rutiner för att förhindra framtida överträdelser.

Vilka är de vanligaste misstagen att akta sig för?

  • Att låna ut pengar till sig själv med ambitionen att betala tillbaka lånet inom kort. Inga lån får göras till sig själv.
  • Att av misstag vid upprepade tillfällen betala privata kostnader med företagskortet, och sedan glömma att betala tillbaka pengarna omgående.
  • Att låna ut pengar till annat bolag man äger fast som inte är i samma koncern.
  • Att betala fakturor som är adresserade till ett annat bolag man äger, oavsett vilket bolag man anser att kostnaden egentligen hör till.
Rulla till toppen