Parkeringsböter

Parkeringsböter

Parkeringsböter utgår till den som kört bilen och inte till företaget. Så om parkeringsböter utgår skall inte företaget utan den som körde bilen betala den.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.7/323996.html
https://www.bjornlunden.se/foretagskunskap/bokfora-parkeringsboter__15520

Scroll to Top