Milersättning och drivmedel

Milersättning och drivmedel

Drivmedel är bara avdragsgillt ifall man har temporär hyrbil eller ifall företaget har företagsbil som det inte är någon som förmånsbeskattas för. Det är inte avdragsgillt om man kör med egen bil eller om man lånar bil av någon. I dessa fall så ersätter man sig själv med milersättning. Om företaget ändå väljer att stå för drivmedelskostnaderna så utgår drivmedelsförmån. Detta är administrativt krångligt och i stort sett alltid mindre fördelaktigt än att ta ut skattefri milersättning. Tar man ut större milersättning än vad som är skattefritt så blir överskjutande del skattepliktig.

Skatteverkets översiktliga information om traktamente och bilersättningar

Scroll to Top