Kläder

Kläder

Alla slags kläder och accessoarer anses i normalfallet som privata levnadskostnader, även om de bara avses användas i tjänst. Undantaget är skyddskläder och profilkläder med företagets logotyp på. Även scenkläder inom kulturbranschen om kläderna inte även kan anses kunna användas privat och förvaras hemma hos företagaren. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324001.html

Scroll to Top